ZMARŁ CWI FRIDMAN (1925-2022)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Cwi Fridmana (1925-2022) – jednego z ostatnich nowosądeckich Żydów. Zmarły urodził się w dzielnicy żydowskiej, tuż obok zamku. Do szkoły uczęszczał razem z Markusem Lustigiem. Postać Cwi Fridmana przybliżymy wkrótce na naszej stronie internetowej.
Niech Jego Dusza zostanie związana w wieniec życia wiecznego!