Nasza Idea

„Sądecki Sztetl” jest programem historycznym realizowanym w ramach Fundacji Nomina Rosae. Program ten ma na celu przybliżenie sądeczanom oraz wszystkim zainteresowanym kultury, religii i historii Żydów oraz przedstawienie materialnego i duchowego wkładu ludności żydowskiej w rozwój Nowego Sącza. Sądecki sztetl to także historia i tradycje innych mniejszości narodowych zamieszkujących od wieków Ziemię Sądecką: Łemków, Romów i ludności wyznań protestanckich.

Prezentujemy Państwu stronę www.sadeckisztetl.com, która jest w trakcie tworzenia. Znajdziecie na niej informacje o bieżących programach i wydarzeniach, a z czasem również materiały i informacje na temat historii Żydów z Nowego Sącza i szerzej Sądecczyzny.

Sądecki Sztetl w składzie:

Łukasz Połomski – dyrektor;

Dariusz Popiela – koordynator do spraw upamiętnień;

Artur Franczak – koordynator do spraw edukacji;

Edyta Danielska – koordynator „Sztetlowego Chederu”;

Przemysław Jaskierski – koordynator akcji charytatywnych;

Maria Molenda – prezes Fundacji Nomina Rosae;

Maciej Walasek – koordynator projektów;

STATUETKA HONOROWY AMBASADOR SĄDECKIEGO SZTETLU

Wyróżnienie przyznajemy osobom bardzo długo pracującym na rzecz pojednania, dialogu i pamięci o wieloetnicznej przeszłości naszego regionu, szczególnie jego żydowskiej przeszłości.

Honorowi Ambasadorzy Sądeckiego Sztetlu:

2015 – Markus Mordechai Lustig;

2016 – Anna Grygiel Huryn;

2016 – Józef i Kazimiera Jaroszowie;

2016 – Moniek Murray Goldfinger;

2017 – Władysław Żaroffe;

2017 – prof. Ira Goetz;

2018 – Charles Merrill i Julie Boudreaux;

STRAŻNIK PAMIĘCI

Dyplom przyznajemy osobom, które przyczyniły się do ochrony pamięci o wieloetnicznej przeszłości naszego regionu.

Wyróżnieni dyplomem „Strażnik Pamięci”:

2018 – Milena Firlit; Makysmilian Firlit; Majka Firlit; Jakub Firlit, Sebastian Firlit; Magdalena Kulesza – dzieci z Zawodzia w Gorlicach, na ich wniosek odnowiono pomnik pamięci pomordowanych Żydów i Polaków;