XI LISTOPADOWE ŚWIATŁO PAMIĘCI

1 i 2 listopada po raz 11. zapraszamy do odwiedzania zapomnianych nekropolii w Nowym Sączu. Zapalmy znicze na starym cmentarzu żydowskim (za synagogą-pod kasztanami), cmentarzu ewangelickim oraz cmentarzach łemkowskich wokół miasta.
Niech na każdym opuszczonym grobie zapłonie w tych dniach Światło Pamięci.
Godziny otwarcia cmentarzy:
Cmentarz żydowski – Nowy Sącz ul. Rybacka – 1.11 i 2.11 od g. 9.00 do 16.
Cmentarz ewangelicki – Nowy Sącz ul. Orkana – 1.11 i 2.11 od g. 10.00 do 17.
Zapalmy znicze przy pomnikach, zapomnianych grobach, cmentarzach z okresu I wojny światowej.
PAMIĘTAJMY!