WESPRZYJ BUDOWĘ CENTRUM DIALOGU – ZBIÓRKA PENIĘDZY

ENG BELOW

Link do zbiórki: https://zbieram.pl/sadeckisztetl

Jako Stowarzyszenie Sądecki Sztetl mamy niepowtarzalną okazję stworzyć małe muzeum i miejsce do edukacji na temat historii Żydów i innych mniejszości żyjących w naszym regionie. Działamy od 2011 r. i nigdy nie mieliśmy stałej siedziby. Co robimy i dlaczego?

Sądecki Sztetl powstał po śmierci Jakuba Mullera – ostatniego strażnika pamięci sądeckich Żydów. Nie mogliśmy się zgodzić, żeby z jego śmiercią skończyła się historia sądeckich Żydów. Zaczęliśmy działań w internecie, potem w prawdziwym życiu. Okazało się, że Nowy Sącz bardzo interesuje się historią Żydów, ich kulturą i tradycjami. Nauczyciele potrzebują pomocy w edukacji o Holokauście, bowiem polska szkoła ciągle za mało o tym uczy. Jak bardzo było to potrzebne? Niech przemówią liczby: każdego roku (poza pandemią) w naszych wykładach, spacerach i zajęciach w szkołach bierze udział przynajmniej 1200 uczniów. Wierzymy, że w ten sposób zmieniamy świat – każdym słowem rozbijamy uprzedzenia, przywracamy pamięć.

Oprócz edukacji zajmujemy się genealogią i zbieraniem pamiątek. Posiadamy spore zbiory archiwalnych dokumentów, nagrań i książek, które chcielibyśmy udostępnić Sądeczanom i gościom. Dla celów edukacyjnych i archiwalnych potrzebujemy naszej siedziby. Jest to dla nas konieczne.

Od 2011 r. na czele Sądeckiego Sztetlu stoi Łukasz Połomski – historyk, nauczyciel, publicysta. Autor kilkunastu artykułów naukowych ponad 100 popularnonaukowych o historii sądeckich Żydów. Za swoją działalność nominowany do Nagrody POLIN 2016, wyróżniony nagrodą „Chroniąc Pamięć”. Artur Franczak (wiceprezes) jest specjalistą od edukacji. Zrealizował i koordynował projekt na temat Holokaustu, który objął zasięgiem cały region Małopolski. Napisał kilkanaście artykułów naukowych i popularnonaukowych o dziejach Żydów. W zarządzie Stowarzyszenia jest także Dariusz Popiela – inicjator projektu „Ludzie, Nie Liczby” i prezes Fundacji Centrum. Laureat wielu nagród (m.in. POLIN 2021), inicjator powstania Miejsca Pamięci Ofiar Holokaustu w Nowym Sączu. Na monumencie uwieczniono listę 11966 Żydów sądeckich, którą sporządził Łukasz Połomski. To jedyne takie miejsce w Polsce. Stowarzyszenie Sądecki Sztetl to także Edyta Danielska zajmująca się edukacją (literatura Holokaustu) i Przemysław Jaskierski koordynujący akcje charytatywne.

Nie liczymy nigdy na nagrody i zaszczyty. Wszystko co robimy, to hołd dla Ofiar Holokaustu i nadzieja na to, że zmienimy świat. Jesteśmy szczęśliwi, że potomkowie sądeckich Żydów dzięki nam ponownie tworzą społeczność w mediach społecznościowych, a Sądecki Sztetl odżywa. To dla nas największa nagroda!

Po otwarciu pomnika w sierpniu 2022 r. pora na kolejny wielki krok – otwarcie Centrum Dialogu!

Na co zbieramy?

– Na czynsz, który średnio miesięcznie będzie wynosił ok. 1300 zł. Zatem na rok potrzebujemy ok. 16 000 złotych.

– Na wyposażenie – elektronika: komputer (ok. 2000 zł), telewizor 60 cali (3000 zł) – łącznie 5000 zł.

– Na system ekspozycji w składzie: tablice, elementy do wieszania tablic i gabloty (ok. 10 000 zł).

– Na materiały do odnowy pomieszczenia (farby itd.) ok. 2000 zł

– Na wyposażenie Centrum Dialogu w regały, krzesła i biurko ok. 3000 zł.

Łącznie 35-36000 złotych zapewni nam pewny start w nasze działania. Naszą dotychczasową działaność można śledzić na stronie internetowej:

– nowej www.sadeckisztetl.com

– starej www.en.sadeckisztetl.com

– facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064318914850

Zachęcamy do wsparcia naszych działań!

ENGLISH

Link to webside: https://zbieram.pl/sadeckisztetl

As the Sądecki Shtetl Association, we have a unique opportunity to create a small museum and a place to educate about the history of Jews and other minorities living in our region. We have been operating since 2011 and we have never had a permanent seat. We have a large collection of archival documents, recordings and books that we would like to make available to the inhabitants of Nowy Sącz and guests.

What do we collect for?

– For the rent, which will be approximately PLN 1,300 per month on average. Therefore, we need about PLN 16,000 per year.

– For equipment – electronics: a computer (about PLN 2,000), a 60-inch TV (PLN 3,000) – a total of PLN 5,000.

– For the exhibition system consisting of: boards, elements for hanging boards and showcases (about PLN 10,000).

– For materials for the renovation of the room (paints, etc.) approx. PLN 2,000

– Approximately PLN 3,000 to equip the Dialogue Center with shelves, chairs and a desk.

A total of PLN 35-36,000 will provide us with a sure start in our activities. You can follow our activities so far on the website:

– new www.sadeckisztetl.com

– old www.en.sadeckisztetl.com

– facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064318914850

We encourage you to support our activities!