BOBOWA, STARY SĄCZ, GORLICE – 80. rocznice likwidacji getta

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody rocznic likwidacji getta. Oto harmonogram:

12 sierpnia – Bobowa

17:00 – Apel Pamięci na cmentarzu żydowskim. W czasie uroczystości odsłonimy tablicę poświęconą żołnierzom z I wojny światowej pochowanym na nekropolii. Po wydarzeniu zapraszamy do „Domu Landaua” w Rynku.

17 sierpnia –  Stary Sącz

16:30 – Apel Pamięci na Piaskach.

ok. 17:00 (po Apelu Pamięci) – spotkanie wokół kwartalnika „Sądeczanin HISTORIA”  w Bibliotece w Starym Sączu.

Wydarzeniu towarzyszy wystawa przygotowana przez Muzeum Regionalne. 

18 sierpnia – Limanowa

17:00 – uroczyste odsłonięcie pomnika Ofiar Holokaustu na terenie dawnego getta (ul. Kilińskiego). 

19 sierpnia – Gorlic

18:00 – Apel Pamięci na Placu Dworzysko. Po nim, na Placu Dworzysko, zobaczymy Uliczną Etiudę Teatralną pt. „Puste ulice” w wykonaniu Grupy Teatralnej Otwarte Drzwi.