81. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA W STARYM SĄCZU

17 sierpnia Niemcy rozpoczęli likwidację getta w Starym Sączu. Był to początek bezpośrednich działań zmierzających do zagłady starosądeckich Żydów. Tego dnia wysiedlono ich do getta w Nowym Sączu, następnie w bydlęcych wagonach wysłano ich do Bełżca. Tam Niemcy przygotowali im śmierć w komorach gazowych. Co 10 mieszkaniec Starego Sącza zginął. 17 sierpnia 1942 r. najsłabszych mieszkańców żydowskiej dzielnicy zamkniętej zabito bestialsko na Piaskach, nad Popradem.

W 81. rocznicę tych tragicznych wydarzeń spotkamy się przy pomniku na Piaskach, aby upamiętnić pomordowanych. 17 sierpnia o g. 17:00 zapraszamy na Apel Pamięci.

Pamiętajmy!