80. rocznica Zagłady Żydów z Łabowej

W 1942 r. mija 80. rocznica zamordowania przez Niemców społeczności żydowskiej Łabowej. Niegdyś była ona wpisana w życie tej miejscowości i okolicznych wsi. Większość z mieszkańców Łabowej zginęła w obozie Zagłady w Bełżcu oraz w gettach: Nowego i Starego Sącza oraz Grybowa. 80 lat po tych tragicznych wydarzeniach planujemy upamiętnić Ofiary Holokaustu.
PROGRAM WYDARZEŃ:

4 lipca
g. 17:30
– Apel Pamięci na cmentarzu żydowskim w Łabowej.
g. 18:00 – Spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury – spotkanie z Autorami kwartalnika „Sądeczanin HISTORIA”.
Organizatorzy:
Sądecki Sztetl – Ludzie, Nie Liczby; Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej