ZMARŁ HENRY SPERLING (1922-2020)

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Henr'ego Sperlinga (1922-2020).
*English bellow*
W Nowym Jorku odszedł od nas ostatni żyjący więzień starosądeckiego getta, świadek wielu zbrodni na Sądecczyźnie, więzień obozów koncentracyjnych. Rodzinie, która straciła wspaniałego kochanego męża, ojca i cudownego dziadka składamy wyrazy współczucia.
***
In New York, the last surviving prisoner of the Stary Sącz ghetto, a witness to many crimes in the Nowy Sącz region, a prisoner of concentration camps left us. We express our sympathy for a family that lost a wonderful and beloved husband, father and wonderful grandfather.