W NASZEJ PAMIĘCI - odeszli od nas (2016-2017)

W minionym roku pożegnaliśmy wielu przyjaciół i współpracowników. Ta lista jest co roku za długa, ale od minionego listopada wyjątkowo długa i bardzo bolesna. Tak ciężko uwierzyć, że wielu z tych osób już nie ma między nami…

Henryk Szewczyk (1960-2017)

Redaktor „Sądeczanina”, znany sądecki dziennikarz. Od początku naszej działalności bardzo nam kibicował, był obecny na wielu wydarzeniach. Nigdy nie odmówił nam promocji, zamieszczenia tekstów w gazecie. To z jego inspiracji powstał pionierski cykl artykułów o Holokauście sądeckich Żydów. Odszedł od nas nagle i niespodziewanie 19 kwietnia 2017 r. Ciężko uwierzyć, że Go już nie ma.

Jerzy Leśniak (1957-2017)

Dziennikarz, regionalista, człowiek – encyklopedia. Sekretarz redakcji „Rocznika Sądeckiego”, na łamach którego wielokrotnie publikowaliśmy. Ciężko wyliczyć ile razy wspierał nasze wydarzenia i z nami współpracował. Wiele zawdzięczają mu też rodziny sądeckich Żydów, a Zmarły zrobił wiele dla nawiązania relacji sądecko – izraelskich. Przed nami było jeszcze wiele planów. Niestety, 20 sierpnia 2017 r. dotarła do nas wiadomość o śmierci Redaktora Leśniaka. Od tego dnia  Nowy Sącz nie jest już tym samym miastem…

Mozes Aftergut (1927-2016)

Jeden z ostatnich mszańskich Żydów. Urodził się w Dobrej, wiosce, którą zawsze traktował jak swoją ojczyznę. Był jednym z ostatnich świadków Zagłady swego narodu w Mszanie Dolnej. Sam cudem ocalał z egzekucji 19 sierpnia 1942 r. Odszedł od nas jesienią 2016 r.

Leon Gatterer (1921-2017)

Był on bardzo zaangażowany w upamiętnianie sądeckich Żydów. Dzięki jego pracy dokonano ogrodzenia wielu cmentarzy żydowskich, nawet w odległych miejscowościach, jak Łabowa. Podobnie jak Pan Aftergut, również był związany z Dobrą, z której pochodził. Cudem przeżył egzekucję mszańskich Żydów. Jego śmierć napawa smutkiem nie tylko znajomych w Polsce, ale również społeczność chasydzką, dla której jego działalność była bezcenna. Odszedł 15 maja 2017 r.

Moniek Goldberg (1926-2017)

Ostatni Żyd urodzony w Starym Sączu. Moses Goldberg był nazywany powszechnie Mońkiem. Życie religijne jakie odebrał od rodziców w Starym Sączu pielęgnował także w Nowym Jorku. W czasie wojny stracił w Polsce całą rodzinę, sam został uratowany przez Schindlera. Nigdy nie chciał do tego wracać, podobnie jak do rodzinnego miasta, choć ciągle interesował się tym co dzieje się w nad Popradem. Podeszły wiek nie pozwalał mu na przyjazd na nasze uroczystości, choć zaproszenia ponawialiśmy wielokrotnie. Odszedł niespodziewanie na początku sierpnia 2017 r. 

Jakub Brodman (1920-2017)

Grybowianin, jeden z ostatnich ocalałych Żydów z tego miasteczka. Był świadkiem zabicia własnego ojca w kwietniu 1942 r. w grybowskim parku. Przeszedł przez piekło Auschwitz, a po wojnie wyjechał do USA, na Florydę. Odszedł 16 sierpnia 2017 r. Jego pogrzeb w USA odbył się dokładnie w dniu, kiedy w Grybowie odbywały się uroczystości 75. rocznicy likwidacji getta.

Danuta Szaflarska (1915-2017)Sądeczanka, dama polskiego kina. Kobieta, której życiorys jset gotowym scenariuszem na film. Powstaniec warszawski, świadek likwidacji Żydów w Mszanie Dolnej. Przede wszytskim kochana i ciepła osoba, która identyfikowała się z Sądecczyzą, krainą dzieciństwa. Odeszła od nas 19 lutego 2017 r.

 

***

Jeżeli życie jest nicią – można przeciąć tę nić,

I odpłynąć na obłoku niby na srebrnej tratwie…

J. Brzechwa

Łukasz Połomski

 

 

Mozes Aftergut. Mozes Aftergut.
Leo Gatterer. Leo Gatterer.
Henryk Szewczyk Henryk Szewczyk
Danuta Szaflarska. Danuta Szaflarska.
Moniek Goldberg. Moniek Goldberg.
Jerzy Leśniak Jerzy Leśniak