RELACJE POLSKO - ŻYDOWSKIE NA SĄDECCZYŹNIE - 13. Dni Tischnera w Starym Sączu

Serdecznie zapraszamy na 13. starosądeckie Dni Księdza Tischnera. W czwartek 14 marca wykład na temat relacji polsko- żydowskich na Sądecczyźnie wygłosi dr Łukasz Połomski, dyrektor Sądeckiego Sztetlu. Prelekcja odbędzie się w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu-zapraszamy!

Cały program Dni Tischnera znajdziecie tutaj:
https://www.starosadeckie.info/kultura/13-dni-ksiedza-tischnera-w-starym-saczu-znamy-program/