POŻEGNANIE MOŃKA GOLDFINGERA

5 sierpnia o g. 14:00 odbędzie się uroczystość pogrzebowa Mońka Goldfingera w Nowym Jorku. My pożegnamy go chwilą zadumy w Starym Sączu.

Spotkamy się o g. 14:00 przy pomniku na Piaskach. Tam w 1942 r. rozstrzelano rodzinę Mońka, tam z nami się modlił, płakał i tam biegły Jego myśli najczęściej.

W czasie ceremonii będzie możliwość złożenia kwaitów i zapalenia zniczy.

 

Fot. Starosądeckie Info. Fot. Starosądeckie Info.