POWROTY - promocja albumu o chasydach - III Sztetlowy Cheder

3 kwietnia zapraszamy do MCK SOKÓŁ na III Sztetlowy Cheder. O g. 17:00 w sali im. Sichrawy spotkamy się z Agnieszką Traczewską, która opowie nam o swoim najnowszym albumie "Powroty", czyli o historiach pielgrzymek chasydów... Temat ważny w naszym mieście!
Rozmowę poprowadzi dr Łukasz Połomski, dyrektor Sądeckiego Sztetlu.
Książka będzie do nabycia w cenie 120 zł.
***
Album fotograficzny: „Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych” to kolekcja znakomitych artystycznie fotografii, zapis pasji i wieloletniej pracy ich autorki, a wreszcie wizerunek świata, który zdołał ocaleć, choć miał na zawsze zniknąć z powierzchni ziemi.
Postaci chasydów z galicyjskich miejscowości – z Bobowej, Lelowa, Góry Kalwarii, Sącza, Rymanowa czy z Bochni – widujemy zwykle na kliszach fotograficznych sprzed stulecia. Jednak Agnieszka Traczewska jest fotograficzką współczesną, dokumentującą, jak do szczątków synagog, na cmentarze przyjeżdżają dziś potomkowie Żydów mieszkających niegdyś na tych terenach. Na jej zdjęciach spotykają się dwa światy: jeden, znaczony zniszczonymi macewami i drugi, który tworzą ludzie żywi, choć wyglądem sprawiający wrażenie, jakby czas się zatrzymał.
Traczewska ukazuje „jorzeity”, wędrówki podczas których chasydzi z całego świata przybywają na groby cadyków w rocznice ich śmierci. Wierzą, że w ten szczególny dzień dusza cadyka zstępuje na ziemię, a jego wstawiennictwo u Boga może zapewnić błogosławieństwo. Fotografie Traczewskiej, która została dopuszczona do świata zwykle niedostępnego obcym, mają walor historyczny, ale przede wszystkim są intymnym portretem ludzi przeżywających tajemnicę wiary.
Wstęp wolny-zapraszamy!