PAMIĘTALIŚCIE - DZIĘKUJEMY! - 76. rocznica likwidcji gett na ziemi sądeckiej, limanowskiej i gorlickiej

Kolejny raz, w sierpniu mieliśmy okazję spotykać się z Wami podczas naszych uroczystości. Niezmiennie pamiętacie z nami. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, za każdy zapalony znicz, zmówioną cicho modlitwę, chwilę refleksji.

Nasze uroczystości nie byłyby możliwe, gdyby nie praca i życzliwość wielu ludzi, którym teraz chcę podziękować. Bieżący rok jest szczególny, bowiem chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim samorządowcom, którzy przez minione cztery lata byli z nami. Wiemy, że nie zawsze było to łatwe. Wiele razy przerwaliście niemą pamięć, stanęliście razem z nami. Ten zwykły gest, że byliście, to nie tylko hołd dla pomordowanych, ale także wyraz solidarności z wszystkimi, którym upamiętnienie Holokaustu leży głęboko na sercu. Bardzo Wam dziękuję.

Dziękuję za przygotowanie miejsc do uroczystości Panu Burmistrzowi Starego Sącza Jackowi Lelkowi, za obecność w czasie uroczystości Panu Kazimierzowi Gizickiemu, zastępcy burmistrza. Stary Sącz wyznacza dla nas „standardy pamięci”, co udowodniły władze i mieszkańcy przez minione cztery lata. Wielką życzliwość w przygotowaniu ceremonii okazał nam Wójt Gminy Grybów Pan Piotr Krok, również obecny w czasie uroczystości w Białej Niżnej. Dziękuje za udział w naszych uroczystościach Panu Pawłowi Fydzie (Burmistrzowi Grybowa), Łukaszowi Bałajewiczowi (zastępcy Burmistrza Gorlic), Jerzemu Gwiżdżowi (zastępcy Prezydenta Nowego Sącza), Karolowi Górskiemu (Staroście Gorlickiemu), Leszkowi Zegzdzie (członkowi Zarządu Województwa Małopolskiego). Niemal co roku stoicie z nami przy pomnikach, zapalacie znicze. To ważne.

Po raz pierwszy w historii Krościenka nad Dunajcem odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych. To piękne i wzruszające, że pod nowopowstały pomnik przyszli uczniowie i dyrektorzy szkół. Niezwykłe. Dla wszystkich czapki z głów! Dzięki takim gestom historia zawsze będzie żyła w ludziach!

Wyrazy uznania należą się naszym specjalnym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Szczególnie dziękujemy Pani Annie Ćwirko – Godycki, która w czasie nowosądeckiego apelu pamięci przemawiała w imieniu potomków sądeckich Żydów – dziękujemy! Wspaniale było gościć w Grybowie i Białej Niżnej gości Izraela, którzy przybyli na groby najbliższych.

Wydarzenia sierpniowe to także praca i obecność naszych wolontariuszy – Weroniki, Julki, którzy szczególnie zaangażowali się w przygotowanie wydarzeń w Nowym Sączu. Wielkie słowa podziękowania należą się Mateuszowi Potońcowi i Gabrysi Jastrzębskiej, którzy przygotowali starosądeckie obchody. Wiecie jak ważne było to dla Mońka, to pierwsza rocznica bez niego, a jednak był tak blisko nas, także dzięki Waszej pracy. Jestem pełen podziwu. Po raz kolejny chylę czoła przed pracą Kamila Kmaka z Grybowa, który mimo tak wielu obowiązków znalazł czas na przygotowanie tamtejszych uroczystości!

Dziękuje za odmówienie modlitwy w Nowym Sączu przedstawicielom Gminy Żydowskiej w Krakowie, za życzliwość Prezesa Tadeusza Jakubowicza.

Dziękuję instytucjom, które nam pomogły. Za współpracę dziękuję limanowskiemu Muzeum oraz grupie „Spacery po Limanowej”. Słowa uznania kieruje pod adresem Andrzeja Długosza i Magdy Fryźlewicz oraz całego Muzeum w Starym Sączu. Jesteście niezwykli, przyjmujecie nas z otartymi ramionami nawet w ostatnim momencie, jak to było w tym roku. Dziękuję! Słowa uznania kieruję do Teatru Nomina Rosae, za wspaniały spektakl poetycki w Nowym Sączu. Nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Urzędu Miasta Nowego Sącza, któremu składam wielkie podziękowania. Za użyczenie miejsca na spektakl składam podziękowanie ks. Darkowi Chwastkowi i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nowym Sączu.

23 sierpnia Sądecki Sztetl spotkał się z Panią Anią Ćwirko-Godycką w Hotelu Besdkid. Dziękujemy Darkowi za zorganizowanie tego wydarzenia, za miłe przyjęcie.

Na końcu dziękuje mediom za obecność i promocję. Bez Was te wydarzenia nie odbiły by się echem. Dziękuje Gazecie Krakowskiej, Dobremu Tygodnikowi Sądeckiemu, Radio Kraków, RDN, Starosądeckie info, Sądeczanin, Twój Sącz, Limanowa.in, Gorlice24, Grybów 24.

Szczególnie dziękuje współpracownikom, za pomoc w organizacji wydarzeń, za obecność. Dziękuję Edycie, Arturowi, Darkowi, Przemkowi Marii i Maćkowi. Wszystkim za wszystko dziękuję! 

Rocznice likwidacji getta to także dla nas inspiracja. W ramach projektu "Ludzie nie liczby" postanowiliśmy wkrótce zabiegać o uprządkowanie kolejnych miejsc pamięci, w Grybowie i w Limanowej. Spotkaliśmy się z bardzo życzliwym przyjęciem naszych pomysłów, z chęcią pomocy. To chyba jest najcenniejszym owocem naszej sierpniowej pracy.


Łukasz Połomski

Spacer po dawnym getcie 2017 r. 
Fot. E. Mikołajczyk. Spacer po dawnym getcie 2017 r. Fot. E. Mikołajczyk.