ODSŁONIĘCIE TABLICY PRZY "TRZEŚNI"

Jesienią zeszłego roku posadziliśmy na skwerku przy ulicy Franciszkańskiej obok Biblioteki Publicznej małą czereśnię - "trześnię". Rośnie na pamiątkę biało kwitnącego drzewka rosnącego tutaj w czasie wojny aż do lat sześćdziesiątych.
Nasza "Trześnia" przeżyła zimę i wypuściła liście.
29 września 2020 r. o godzinie 17.00
Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Maryan i Sądecki Sztetl
zapraszają na odsłonięcie tablicy upamiętniającej historię drzewka i mieszkańców którzy o nim opowiedzieli.
Tablica zostanie umieszczona na bocznej ścianie Biblioteki.
Po uroczystości Ewa Andrzejewska i Edyta Ross-Pazdyk ze Stowarzyszenia Maryan
opowiedzą o zamiarach względem Dzielnicy Piekło i nie tylko.
Zapraszamy .