ODESZŁA RÓŻA LANKRI z domu LENZ (1947-2020)

Kolejna smutna wiadomość... 14 lutego 2020 r. odeszła od nas niespodziewanie Róża Lankri z domu Lenz (1947-2020).
Pani Róża urodzona w powojennym Sączu, opuściła miasto w czasie emigracji w latach 60. Często jednak wracała do rodzinnych stron. W 1996 r., dzięki jej staraniom Stary Sącz gmina podpisała umowę partnerską z Nes Cijjona.
Mężowi, siostrze i rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Niech dusza Pani Róży będzie związana w wieniec życia wiecznego!