Najdawniejsze dzieje rodu Barbackich - poradnik genealoga

W sobotę 24 luteego o g. 16:00 zapraszamy do Domu Historii (kaplica parafii Przemienienia Pańskiego).

Fundacja EUROS - WIATR ZE WSCHODU, Parafia Ewangelicko-Augsburska Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu oraz Sądecki Sztetl zapraszają na wykład otwarty pt. "Najdawniejsze dzieje rodu Barbackich - przegląd źródeł czy też poradnik genealoga". Wykład połączony jest z promocją folderu turystycznego "Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego".

Patronat honorowy nad wydawnictwem objął Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Oddział PTTK "Beskid" w Nowym Sączu.

Folder wydano dzięki:
Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu
Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Pani Katharine Campbell z Wielkiej Brytanii.

Wykład poprowadzi mgr Anna Żalińska - Prezes Fundacji EUROS.

Zapraszamy serdecznie!