NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI - odeszli od nas (2017-2018)

Trudno dziś pisać i wspominać nieobecnych. Może nawet trudniej niż w minionych latach, bowiem pożegnaliśmy osoby nam bardzo bliskie. Dziś pamiętamy o nich, odwiedzamy ich groby, a nasze myśli biegną do chwil spędzonych razem.

Charles Merrill (1920 – 2017) – Honorowy Ambasador Sądeckiego Sztetlu, człowiek zasłużony dla tolerancji i Polski. Śmiało można o nim napisać: „polski patriota”, bowiem w naszej Ojczyźnie i mieście zakochał się bezgranicznie. Fundator stypendiów dla zdolnej młodzieży z Polski i Nowego Sącza, pomógł wielu wielu osobom w potrzebie. Odszedł 29 listopada 2017 r.

Josef Mastbaum (1922 – 2018) – ostatni Żyd urodzony w Krynicy Zdroju, świadek Zagłady, kochający i ciepły człowiek. Przez lata działał aktywnie w Ziomkostwie Sądeczan w Izraelu. Odszedł wiosną 2018 r.

Moniek Goldfinger (1926 – 2018) – Honorowy Ambasador Sądeckiego Sztetlu. Nazywał nas swoimi wnukami, a my nazywaliśmy go dziadkiem. Jeden z najbardziej fantastycznych ludzi, jakich spotkaliśmy na drodze naszego życia i działalności, dla historii zapisze się jako jeden z ostatnich świadków zagłady starosądeckich Żydów. Przeszedł przez gehennę wielu obozów, a potem wracał, żeby pamiętać. Odszedł od nas po ciężkiej chorobie 2 sierpnia 2018 r.

Jan Celewicz  (1930 – 2018) – nestor sądeckich notariuszy, wspaniały i ciepły człowiek. Pochodził ze starej sądeckiej rodziny, doskonale pamiętał opowieści z przedwojennego Sącza, był świadkiem wydarzeń z lata 1939 – 1945. Wielokrotnie dzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami. Odszedł 16 września 2018 r.

W minionym roku niżej podpisany pożegnał też swoją Babcię, Marię Górowską (1920 – 2918), której wiedzą i doświadczeniem wielokrotnie się podpierałem pisząc swoje teksty, gromadząc materiały. Jestem jej dozgonnie wdzięczny za każdą opowieść, która przeniosła mnie w czasie do innego świata.

 

Ci, którzy odeszli pozostawili nam testament. Jak pisała Wisława Szymborska w wierszu „Autonomia”:

Umrzeć ile konieczne, nie przebrawszy miary.
Odrosnąć ile trzeba z ocalonej reszty
.

 

Łukasz Połomski

Fot. anioła na cmentarzu w Nowym Sączu - P. Droździk

 

 

Josef Mastbaum (1922-2018). Josef Mastbaum (1922-2018).
Moniek Goldfinger (1926 - 2018) Moniek Goldfinger (1926 - 2018)
Charles Merrill (1920 - 2017) Charles Merrill (1920 - 2017)