JACK WEINBERGER (1925 - 2019)

Z wielkim bólem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Weinbergera. Odszedł od nas 6 stycznia 2019 r., w poniedziałek 7 stycznia spoczął na cmentarzu w Toronto.

To dla nas niepowetowana strata wielkiego przyjaciela, świadka historii i człowieka, który do końca kochał Nowy Sącz.

Jack urodził się w 1925 r. na ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu, w rodzinie kupieckiej. W czasie wojny trafił do getta, ale dzięki znajomościom był posłańcem Judenratu. Osobiście dostarczał przesyłki m.in. H. Hamannowi. Przed likwidacją getta umieszczono go w obozach koncentracyjnych. Po wojnie wyjechał do Kanady, gdzie do końca życia mieszkał w Toronto. Zaangażował się w wiele akcji i działalności charytatywnych. Był prezesem B'nei brith w Toronto.

Dziękujemy mu za dziesiątki przegadanych godzin, wspomnień.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Monice i Allanowi, oraz wnukom i najbliższym składamy wyrazy współczucia.