Nasza idea

„Sądecki Sztetl” jest programem historycznym realizowanym w ramach Fundacji Nomina Rosae. Program ten ma na celu przybliżenie sądeczanom oraz wszystkim zainteresowanym kultury, religii i historii Żydów oraz przedstawienie materialnego i duchowego wkładu ludności żydowskiej w rozwój Nowego Sącza. Sądecki sztetl to także historia i tradycje innych mniejszości narodowych zamieszkujących od wieków Ziemię Sądecką: Łemków, Romów i ludności wyznań protestanckich.

Prezentujemy Państwu stronę www.sadeckisztetl.com, która jest w trakcie tworzenia. Znajdziecie na niej informacje o bieżących programach i wydarzeniach, a z czasem również materiały i informacje na temat historii Żydów z Nowego Sącza i szerzej Sądecczyzny.