GALA HONOROWEGO AMBASADORA SĄDECKIEGO SZTETLU

Przyznaliśmy kolejny tytuł Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu. Otrzyma go Julie Boudreaux i pośmiertnie Charles Merrill. To wyjątkowi ludzie dla Sądeckiego Sztetlu, zasłużeniu w budowaniu bliskich nam wartości.
Uroczysta Gala ma charakter otwarty - zapraszamy na nią do Hotel Beskid w dniu 25 marca o g. 16:00 (niedziela). Laudację dla wyróżnionych wygłosi Edyta Danielska.
***
Tytuł Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu jest przyznawany na Sądecczyźnie osobom i instytucjom zaangażowanym w dialog między religijny i zasłużonym w dbaniu o dziedzictwo historyczne mniejszości narodowych. Specjalna statuetka przyznawana jest przez Sądecki Sztetl, program historyczny Fundacji Nomina Rosae. Do tej pory w ten sposób wyróżniono: Markusa Lustiga (2015 r.), Annę Grygiel-Huyryn; Kazimierę i Józefa Jaroszów (2016 r.), Mońka Goldfingera (2016 r.), Władysława Żaroffe i prof. Irę Goetza (2017 r.). Gala wręczenia statuetki odbywa się w marcu, kiedy przypada Europejski Dzień Pamięci Sprawiedliwych, bowiem takimi osobami są dla nas Wyróżnieni.


ZAPRASZAMY!

Statuetki Ambasadora. 
Fot. R. Bobrowski Statuetki Ambasadora. Fot. R. Bobrowski