GALA HONOROWEGO AMBASADORA SĄDECKIEGO SZTETLU 2019

Przyznaliśmy kolejny tytuł Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu. Otrzyma go Pan Antoni Malczak, dyrektor Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. To wyjątkowy człowiek dla Sądeckiego Sztetlu, zasłużony w budowaniu bliskich nam wartości.
Uroczysta Gala odbędzie się w Hotelu Beskid w dniu 18 marca o g. 18:00 (poniedziałek). Laudację dla wyróżnionego wygłosi dr Maria Molenda.
Podczas wydarzenia wręczymy także dyplomy "Strażnik Pamięci", które otrzymają osoby, które od lat wspólnie z nami przypominają o historii Sądecczyzny.
***
Tytuł Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu jest przyznawany na Sądecczyźnie osobom i instytucjom zaangażowanym w dialog między religijny i zasłużonym w dbaniu o dziedzictwo historyczne mniejszości narodowych. Specjalna statuetka przyznawana jest przez Sądecki Sztetl. Do tej pory w ten sposób wyróżniono: Markusa Lustiga (2015 r.), Annę Grygiel-Huyryn; Kazimierę i Józefa Jaroszów (2016 r.), Mońka Goldfingera (2016 r.), Władysława Żaroffe, prof. Irę Goetza (2017 r.) oraz Julie Boudreaux i Charlesa Merrilla (2018 r.). Gala wręczenia statuetki odbywa się w marcu, kiedy przypada Europejski Dzień Pamięci Sprawiedliwych, bowiem takimi osobami są dla nas Wyróżnieni.
ZAPRASZAMY!