EDUKACJA W SĄDECKIM SZTETLU - podsumowanie 2017 r.

Edukacja jest niezwykle ważnym elementem naszych działań. Od niemal 7 lat wpisuje się w codzienne działania Sądeckiego Sztetlu.

W 2017 r. byliśmy zaproszeni na liczne lekcje, wykłady i pogadanki edukacyjne, które ciężko zliczyć. Spotykaliśmy się z przedszkolakami, uczniami i studentami. Wszystkim, którzy chcieli pokazać inne oblicze historii naszego miasta, dać nam szansę na prezentację – dziękujemy!

To już kolejny rok działalności Klubu Sądeckiego Sztetlu, który skupia wolontariuszy, osoby młode ciałem i duchem, które chcą się edukować w duchu tolerancji, poznawać nowe tradycje i kultury, szczególnie te które były obecne na Sądecczyźnie. Dziękujemy naszym wolontariuszom za wsparcie i nieustanną obecność w naszej działalności, szczególnie w okresie sierpniowym, kiedy byliśmy zaangażowani w wiele rocznicowych wydarzeń w regionie.

Rok rozpoczęliśmy od Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu. Wielu uczniów sądeckich szkół wysłuchało wykładów w MCK SOKÓŁ, o czym szerzej piszemy w zakładce dotyczącej pamięci. Nauka o najstraszniejszej zbrodni jaka wydarzyła się na terenie naszego regionu jest dla nas priorytetem, bez względu na wiek i grupę do której chcemy dotrzeć. To niezwykła lekcja na przyszłość. Ważne w tym względzie było sierpniowe spotkanie naszych wolontariuszy z prof. Irą Goetzem z Biecza, który przetrwał Holokaust i opowiedział nam całą historię swojego życia. To było bardzo wzruszające i pouczające.

Po raz czwarty zorganizowaliśmy także Jesienną Jesziwę. Jak zwykle niezastąpionym partnerem w działaniu było Małopolskie Centrum Kultury Sokół. 1 grudnia ponad 100 uczniów sądeckich szkół wzięło udział wykładzie Marka Tuszewickiego na temat zabobonów, kabały u kultury ludowej Żydów. Wykładowca UJ świetnie poradził sobie z problematyką. Wieczorem, w ramach Jesziwy zaprezentował nam swoją książkę „Żaba pod językiem”.   

Tradycyjnie zorganizowaliśmy rocznicę powstania w getcie warszawskim. Uczniowie szkół wykonali żółte żonkile, w części szkół odbyły się okolicznościowe lekcje. Bardzo nas cieszy, że część z szkół aktywnie z nami współpracuje i zawsze możemy na nie liczyć. Dziękujemy uczniom, dyrekcji i nauczycielom I Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum w Grybowie, Zespołowi Szkół Społecznych SPLOT w Nowym Sączu.  

Nietypowym wydarzeniem edukacyjnym była wystawa nt. Luteran i Żydów w Nowym Sączu. Przewinęło się przez nią setki uczniów, którzy poznali kultury i religie tworzące nasz region. Ponadto w mijającym roku przeprowadziliśmy spacery śladami sądeckich Żydów dla szkół. Kilkuset uczniów i studentów przemierzyło ścieżki cmentarza żydowskiego i dawnego getta. To dla nas wielka satysfakcja, że możemy w ten sposób uczyć historii naszego miasta.

Szereg wydarzeń edukacyjnych wiązał się z jubileuszem 500 lecia Reformacji. W Nowym Sączu zorganizowaliśmy wspólnie z Archiwum Narodowym w Krakowie warsztaty edukacyjne. Młodzież poznawała tajniki „Dawnego Pisma”. Zajęcia cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, odbyły się m.in. w Liceum SPLOT, Szkole w Piątkowej oraz w Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu. Podobny charakter miały też warsztaty języka i alfabetu hebrajskiego. Odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej, a związane były z 75. rocznicą Akcji Kwietniowej. Dziękujemy Gabrieli Jastrzębskiej i Kindze Chrząszcz za wspaniałą lekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

Powyższe wydarzenia nie byłby możliwe gdyby nie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, z dyrektorem Arturem Franczakiem na czele. Dziękujemy mu za koordynowanie większości wydarzeń edukacyjnych i roztoczenie opieki nad Domem Historii jako centrum edukacji. Z inicjatywy Dyrektora miały miejsce wykłady dla szkół na różne tematy (proces w Norymberdze, Powstanie na Węgrzech w 1956 r.). Nie byłyby możliwe gdyby nie nasi wspaniali partnerzy: MCK SOKÓŁ i Parafia Ewangelicko-Augsburska w Nowym Sączu. Dziękujemy!

Wizyta studentów z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Karola w Pradze - zdjecie w ohelu cadyka Halberstama. Wizyta studentów z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Karola w Pradze - zdjecie w ohelu cadyka Halberstama.
Jedna z lekcji o historii naszego regionu - Katolickie Przedszkole w Nowym Sączu. Jedna z lekcji o historii naszego regionu - Katolickie Przedszkole w Nowym Sączu.
Dzieci wykonują żółte żonkile, które 19 kwietnia umieszczamy pod postumentem na Placu Trzeciego Maja. W ten sposób pamiętamy o rocznicy powstania w getcie warszawskim. Dzieci wykonują żółte żonkile, które 19 kwietnia umieszczamy pod postumentem na Placu Trzeciego Maja. W ten sposób pamiętamy o rocznicy powstania w getcie warszawskim.
Jesienna Jesziwa - 1 grudnia 2017 r. naszym gościem był dr Marek Tuszewicki. Jesienna Jesziwa - 1 grudnia 2017 r. naszym gościem był dr Marek Tuszewicki.