EDUKACJA W SĄDECKIM SZTETLU 2016 r.

 

Edukacja to najważniejsza nasza misja. Bardzo nas cieszy, że w 2016 r. zrobiliśmy tak dużo w tym względzie.
Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w 2016 r. był projekt „Sądecki sztetl – Młodzi Ambasadorzy Tolerancji”, który realizowała Fundacja Nomina Rosae. W czasie projektu setki uczniów wzięło udział w spacerach historycznych, konferencjach i lekcjach. To niezwykłe wydarzenie zakończyło się 29 kwietnia, w 74. rocznicę akcji kwietniowej w getcie sądeckim. Podczas uroczystej gali w sądeckim ratuszu zaprezentowaliśmy sądeczanom naszą książkę „Pamiętając dla przyszłości”. To pierwsza tak kompleksowa pozycja opisująca losy mniejszości żydowskiej i innych na Sądecczyźnie. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób, głównie uczniów sądeckich szkół. Efektem projektu jest także film „Śladami Ashawerusa”. Reżyser Barbara Szewczyk utrwaliła w nim przeżycia naszych wolontariuszy, którzy brali udział w projekcie. Bez wątpienia ważna była także wystawa poświęcona losom Żydów sądeckich, a także prezentująca przeżycia Młodych Ambasadorów. Była ona pokazywana w Nowym Sączu i w Grybowie. Zrealizowany projekt był jednym z największych przedsięwzięć w naszej historii. Ale się udało!

 

Ważnym aspektem naszej działalności jest Klub Sądeckiego Sztetlu, który skupia młodzież zaangażowaną w wolontariat. Jest on także owocem projektu „Młodzi Ambasadorzy Tolerancji”. W tym roku po raz pierwszy nasz wolontariusz wygłosił dla nas wykład. We wrześniu informacjami o żydowskim sporcie podzieliła się z nami Agnieszka Górka z Liceum SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu. Dziękujemy naszym wolontariuszom za wsparcie i nieustanną obecność w naszej działalności.
Po raz trzeci zorganizowaliśmy także Jesienną Jesziwę. W tym roku naszym wielkim pomocnikiem było Małopolskie Centrum Kultury Sokół. 30 listopada ponad 100 uczniów sądeckich szkół wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez Larysę Michalską z Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Opowiedziała ona tradycjach żydowskich, a następnie młodzież wzięła udział w warsztatach. 

 

Kolejny raz zorganizowaliśmy akcję upamiętniającą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Młodzież sądeckich szkół wykonała żółte żonkile, które złożyliśmy pod postumentem na Placu Trzeciego Maja.

 

W październiku aktywnie współpracowaliśmy przy zjeździe szkół imienia Jana Karskiego w Nowym Sączu. To niezwykłe wydarzenie zorganizowało Małopolskie Towarzystwo Oświatowe. Łukasz Połomski przeprowadził wiele lekcji poświęconych Karskiemu. Odbyły się one w nowosądeckich szkołach i przybliżały także losy społeczności żydowskiej.

 

Tradycyjnie w mijającym roku przeprowadziliśmy spacery śladami sądeckich Żydów dla szkół. Trzeba przyznać, że nie było ich tak dużo jak wcześniej.  Mimo to oprowadziliśmy po terenie dawnego getta i cmentarza około 100 uczniów. To dla nas wielka satysfakcja, że możemy w ten sposób uczyć historii naszego miasta. Ważnym edukacyjnym aspektem jest wystawa o życiu codziennym w czasie okupacji (1939-1945) w Domu Historii. Przez wystawę przewinęło się kilkaset osób.

 

Powyższe wydarzenia nie byłby możliwe gdyby nie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, z dyrektorem Arturem Franczakiem na czele. Dziękujemy  także za wsparcie MCK SOKÓŁ. W sposób szczególny dziękujemy Szkołom, które z nami współpracowały: Gimnazjum w Grybowie, Gimnazjum i Liceum SPLOT w Nowym Sączu, Zespołowi Szkół w Mszalnicy, I Liceum Ogólnokształcącemu w Nowym Sączu.

 

Lekcje w sądeckich szkołach. W 2016 r. przeprowadziliśmy ich wiele. Lekcje w sądeckich szkołach. W 2016 r. przeprowadziliśmy ich wiele.
Jesienna Jesziwa w listopadzie 2016 r. Jesienna Jesziwa w listopadzie 2016 r.
Gala zakończenia projektu Gala zakończenia projektu
Młodzi Ambasadorzy Tolerancji. Młodzi Ambasadorzy Tolerancji.
Zajęcia z dziećmi w Bibliotece Sądeckiej. Zajęcia z dziećmi w Bibliotece Sądeckiej.