DZIĘKUJEMY ZA PAMIĘĆ! - 77. rocznica likwidacji gett na ziemi sądeckiej, gorlickiej i limanowskiej

Jak co roku w sierpniu oddawaliśmy hołd żydowskim mieszkańcom regionu pomordowanym w niemieckim obozie zagłady w Bełżcu. Rocznicowe obchody wymagały zaangażowania wielu osób i instytucji, którym należą się wielkie podziękowania.

Pierwszy Apel Pamięci odbył się w Starym Sączu. Wielkie słowa podziękowania należą się w tym miejscu Gabrieli Jastrzębskiej i Mateuszowi Potońcowi, którzy przygotowali starosądeckie obchody. Wielkie słowa uznania! Dziękuję Kamilowi Kmakowi z Grybowa, który w tym roku przygotował tamtejsze uroczystości! Chylę czoła przed władzami Gorlic, które same zaproponowały organizację uroczystości rocznicowych. Przygotowała je Edyta Danielska, Artur Franczak i Krzysztof Przybyłowicz. Bardzo Wam dziękuję. Wiemy, że to pierwszy przypadek, kiedy nikt z mieszkańców miasta nie uczestniczył w obchodach, ale będziemy pracować nad tym w przyszłości. Słowa uznania kieruje do mieszkańców Limanowej, którzy zebrali się 18 sierpnia, aby w Starej Wsi zapalić znicze. Dziękuję Karolowi Wojtasowi za pomoc w licznych inicjatywach historycznych w Limanowej.

Szereg podziękowań kierujemy pod adresem władz samorządowych. Dziękuje za przygotowanie miejsc do uroczystości Panu Burmistrzowi Starego Sącza Jackowi Lelkowi, a Panu Kazimierzowi Gizickiemu za obecność w czasie uroczystości. Wielką życzliwość w tym względzie okazał nam Wójt Gminy Grybów Pan Jacek Migacz, również obecny w czasie uroczystości w Białej Niżnej. Ciszę się, że mimo zmiany na stanowisku wójta nadal wielką troską objęta jest pamięć o żydowskich mieszkańcach. Po raz kolejny trzeba napisać, że gmina Grybów jest prawdziwym wzorem dla innych. Dziękuję za udział w naszych uroczystościach Panu Pawłowi Fydzie (Burmistrzowi Grybowa), Łukaszowi Bałajewiczowi (zastępcy Burmistrza Gorlic), wszystkim politykom i samorządowcom różnych szczebli. Specjalne podziękowania kieruję w stronę Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla, który jako pierwszy w historii miasta włodarz wziął udział w Apelu Pamięci. Tak jak powiedziałem na uroczystości: dla ocalonych z Zagłady i ich potomków to znaczy bardzo wiele. Dziękuję! Składam podziękowania za złożone kwiaty i zapalone znicze.

Dziękuje mediom za promocję naszego wydarzenia. Bez Was nie byłoby możliwe rozpowszechnianie informacji o obchodach. Wszystkim za wszystko dziękuje. Słowa wielkich podziękowań kieruję do członków Sądeckiego Sztetlu (Marii Molendy, Edyty Danielskiej, Artura Franczaka, Darka Popieli, Przemka Jaskierskiego i Maćka Walaska), którzy w tym roku szczególnie pomogli mi w organizacji wydarzeń.

Wam, kochani sądeczanie i goście dziękuję za obecność, za każdy zapalony znicz, chwilę zadumy, modlitwy. Dzięki Wam pamięć nie ginie, przechodzi dalej, na następne pokolenia.

Łukasz Połomski

 

XXII Spacer Historyczny po Nowym Sączu, 23.08.2019 r. - 77. rocznica likwidacjii nowosądeckiego getta. XXII Spacer Historyczny po Nowym Sączu, 23.08.2019 r. - 77. rocznica likwidacjii nowosądeckiego getta.