DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY I DZIAŁALOŚĆ CHARYTATYWNA - 2016 r.

W 2016 roku mieliśmy okazję razy współpracować z duchownymi chrześcijańskimi. Był to także wyjątkowy rok, gdzie po raz kolejny pokazaliśmy jak my, ludzie wielu wyznań, mamy wiele wspólnego.

 

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem dla dialogu katolicko-żydowskiego był II Dzień Judaizmu w Kościele. 17 stycznia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa była celebrowana Msza św. w intencji pogłębienia dialogu. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Jarosław Studziński SJ. Nakreślił w niej, jak ważne jest pamiętanie o korzeniach wiary, a wszyscy chrześcijanie mają swój początek właśnie w judaizmie. W Kościele Kolejowym padło wiele ważnych słów, pięknie grał zespół Duszpasterstwa Akademickiego Strych. To naprawdę niezwykłe usłyszeć w świątyni Hava Nagilę! Po Eucharystii działalność Sądeckiego sztetlu wiernym przybliżył Łukasz Połomski.

 

W styczniu miejsce modlitwa ekumeniczna wszystkich wyznań chrześcijańskich. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej wyjątkowej uroczystości w kościele Ewangelicko-Augsburskim.

 

W czasie Wielkiego Postu zorganizowaliśmy po raz pierwszy „Dialogi wielkopostne”. Duchowni pisali dla nas rozważania wokół Księgi Koheleta. Dziękujemy za zaangażowania ks. Jarosławowi Studzińskiemu, Pastorowi Jackowi Orłowskiemu, ks. Dariuszowi Chwastkowi, rabinowi Aviemu Baumolowi i dr Krzysztofowi Cierlikowskiemu, filozofowi. Dzięki Ich tekstom poznaliśmy wielowątkowe znaczenie postaci i Księgi Koheleta.

 

23 sierpnia duchowni modlili się z nami w czasie uroczystości rocznicy likwidacji getta nowosądeckiego. Był z nami ks. Dariusz Chwastek (parafia Ewangelicko – Augsburska), pastor Jacek Orłowski (kościół Zielonoświątkowy) i ks. Jarosław Studziński SJ (kościół katolicki). W sądeckich uroczystościach swoje modlitwy odmówili także przedstawiciele społeczności żydowskiej z Krakowa. W Limanowej modlił się z nami ks. Daniel Kos. Wszystkim duchownym dziękujemy za podjęcie zaproszenia!

 

Bardzo się cieszymy, że w naszym cyklu „Łemkowskie Drogi” wzięli udział duchowni obrządku greckokatolickiego. W maju gościliśmy ks. Jana Pipkę z Krynicy, zaś w listopadzie ks. Jarosława Czuchtę z Wysowej, który opowiadał o zwyczajach pogrzebowych wśród Łemków.

 

Tradycyjnie uczestniczyliśmy w różnych wydarzeniach religijnych. W styczniu uczestniczyliśmy w świętach Bożego Narodzenia w Krynicy Zdroju, w parafii greckokatolickiej. Podobnie w maju celebrowaliśmy Wielkanoc. 31 października, po raz kolejny, uczestniczyliśmy w Święcie Reformacji w Nowym Sączu.

 

Bez wątpienia ważnym wydarzeniem była dla nas uroczystość 1 listopada, kiedy w kościele katolickim  wspomina się Wszystkich Świętych, a także naszych bliskich Zmarłych. Tego dnia, na cmentarzu ewangelickim odbyła się pierwsza po wojnie modlitwa. Przewodniczył jej ks. Dariusz Chwastek, proboszcz parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Nowym Sączu. Okazją do tego spotkania było odnowienie ogrodzenia nekropolii oraz uporządkowanie terenu cmentarza. Dokonaliśmy także inwentaryzacji nekropolii. To niezwykła inicjatywa, która upamiętnia koleją mniejszość religijną w naszym mieście.

 

Nadal będziemy podążać obraną drogą - kolejny rok poświecimy wydarzeniom związanym z protestantami. W 2017 roku przypada jubileusz 500 leci Reformacji – jest to idealna okazja do przybliżenia kolejne mniejszości religijnej w naszym mieście.

W 2016 r. odbyła się także druga edycja "Sztetlowego Mikołajka". Tradycyjnie pomagaliśmy ubogim dzieciom z Łemkowszyzny. Specjalnym odbiorcom darów była rodzina romska z Maszkowic, która kilka dni wcześniej straciła w pożarze synka i cały dom. Spotkanie z tymi ludzmi było dla nas niezwykłym doświadczeniem! Pomogliśmy także Marianowi Landzie z Ropek, naszemu przyjacielowi. Samotny mężyczyza zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi i finanoswymi. Dzięki Wam Święta Bożego Narodzenia spędził bez takich zmartwień. Koordynatorem akcji charytatywnych był Dariusz Popiela, któremu bardzo dziękuję w imieniu swoim, a także tych, którzy otrzymali pomoc.

Łukasz Połomski

 

 

 

Z rodziną Bonów w Maszkowicach. Fot. D. Radziak. Z rodziną Bonów w Maszkowicach. Fot. D. Radziak.
Samochód pełen darów dla Romów. Fot. D. Radziak. Samochód pełen darów dla Romów. Fot. D. Radziak.
Wspólna modlitwa w czasie rocznicy likwidacji getta sądeckiego. Wspólna modlitwa w czasie rocznicy likwidacji getta sądeckiego.
Dzień judaizmu w kościele - spotkanie w kościele NSPJ (kolejowym). Mszę w intencji pogłębienia dialogu chrześcijansko-żydowskiego odbrawił ks. Jarosław Studziński SJ. Dzień judaizmu w kościele - spotkanie w kościele NSPJ (kolejowym). Mszę w intencji pogłębienia dialogu chrześcijansko-żydowskiego odbrawił ks. Jarosław Studziński SJ.
Z Maniusiem Landą w Ropkach. Z Maniusiem Landą w Ropkach.