BARBARA MALECZEK HONOROWYM AMBASADOREM SĄDECKIEGO SZTETLU 2020

Z wielką radością zawiadamiamy, że przyznaliśmy 11. tytuł Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu. W tym roku jednogłośnie zdecydowaliśmy wyróżnić Panią Barbarę Maleczek, od wielu lat opiekującą się cmentarzem żydowskim. Jest ona postacią wyjątkowo ciepłą i serdeczną, cieszy się zaufaniem wielu potomków sądeckich Żydów.

Serdecznie gratulujemy! Informację o wręczeniu wyjątkowej statuetki przekażemy wkrótce.