76. ROCZNICA ZBRODNI W BIAŁEJ NIŻNEJ I LIKWIDACJI GETTA W GRYBOWIE

20 sierpnia mija 76. lat od tragicznych wydarzeń związanych z likwidacją grybowskiego getta. Tego dnia, w Białej Niżnej, zamordowano 360 najbardziej bezbronnych mieszkańców getta.
Kolejny raz chcemy upamiętnić ten tragiczny dzień.
W poniedziałek 20 sierpnia 2018 r. o g. 17:00 spotkamy się przy masowym grobie, aby pomodlić się, wysłuchać Apelu Pamięci.
Pamiętajmy!