76. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA W STARYM SĄCZU

17 sierpnia minie 76 lat od likwidacji getta w Starym Sączu. Tego dnia spotkamy się o g. 18:00 przy pomniku pomordowanych na Piaskach. Zapalimy znicze, odbędzie się Apel Pamięci.
Tego dnia zapalmy też znicze pod tablicą przy ul. Batorego 25.

O g. 18:30 w starosądeckim Muzeum będziemy wspominać i opowiadać o Mońku Goldfingerze. Zapraszamy na ten wieczór wspomnień.


Pamiętajmy!

***

17 sierpnia 1942 r. Niemcy zlikwidowali getto w Starym Sączu. Zebrali Żydów na targowicy, słabszych wymordowali w lesie na Piaskach, gdzie dziś znajduje się pomnik. Resztę zapędzili piechotą do Nowego Sącza i stamtąd wysłali do obozu zagłady w Bełżcu. Nikt z nich nie przeżył tej podróży.