500 LAT REFORMACJI - cykl wydarzeń w 2017 r.

500 lat temu mały miejsce wydarzenia, które odmieniły losy Europy i całego świata. Historia zapoczątkowana przez Marcina Lutra nie pozostała bez znaczenia też dla dziejów naszego miasta.

Na wiosnę zostaliśmy zaproszeni na zjazd duchownych ewangelickich w Nowym Sączu, na czele z bp. Marianem Niemcem. Łukasz Połomski wygłosił referat na temat historii Luteran w naszym mieście. Parafia Ewangelicka zorganizowała w czerwcu miejskie obchody Jubileuszu 500 lecia Reformacji. W ratuszu odbyła się konferencja, spotkanie duchownych wyznań chrześcijańskich, zaś na rynku odbył się koncert Beaty Bednarz.

Wydarzenia nazwane „Miesiącem Reformacji” rozpoczął spacer historyczny po Dąbrówce Niemieckiej – 8 października przemierzyliśmy szlaki ewangelików zamieszkujących tę unikalną podsądecką wieś.  Została ona zasiedlona w ramach kolonizacji józefińskiej, jako jedna z wielu w regionie. W 1923 r. włączono ją w granice miasta. Nowosądeczanie zobaczyli m.in. zabudową kolonistów oraz cmentarz ewangelicki. Przewodnikiem po dzielnicy był Łukasz Połomski, dyrektor Sądeckiego Sztetlu, który razem z Parafią przygotował cały cykl wydarzeń.

11 października w kilku sądeckich szkołach odbyły się warsztaty „Dawne Pismo” poświęcone okresowi reformacji. Pracownicy Archiwum Narodowego w Krakowie przygotowali dla dzieci niezwykłą podroż w czasie, do okresu, kiedy żył i tworzył Marcin Luter. Uczniowie zrozumieli jak kapitalnym wynalazkiem był druk, który wówczas zdobył szybką popularność.

Od 13 do 14 października odbyła się Gra Miejska „Śladami Ewangelików”. Jej uczestnicy mogli przemierzyć ulice Nowego Sącza poznając wybrane punkty związaną z Luteranami w Nowym Sączu  m.in. kamienice i nagrobki. Osobną drogą toczyła się Gra w Internecie, gdzie również wyłoniono zwycięzcę.

19 października, w działającym przy parafii Domu Historii, została otwarta wystawa „Luteranie w Nowym Sączu” . Unikalne pamiątki rodzinne, dokumentacja życia społecznego i religijnego przyciąga wielu sądeczan poznających dzieje ewangelików na Sądecczyźnie. Na ekspozycji można zobaczyć m.in. biblię z 1724 r. ze zbiorów rodziny Marschalkó. To pierwsza tego typu wystawa w historii Nowego Sącza. Jej otwarcie zbiegło się z „Labiryntem Historii”, cyklem wykładów i spotkań organizowanych przez Fundację Nomina Rosae. Tegoroczna, XII edycja Labiryntu, została osnuta wokół historii religii i reformacji.  Gośćmi Labiryntu byli m.in.  prof. Jerzy Ciecieląg, dr Roman Pracki i inni.  Wydarzenia edukacyjne związane z tym projektem trwały przez cały tydzień.

28 października miał miejsce „Dzień otwartych drzwi” w kościele przy ul. Pijarskiej 21. Nowosądeczanie mogli przez cały dzień uczestniczyć w wielu wydarzeniach. Rano poznawali historię kościoła, a przewodnikiem był proboszcz, ks. Dariusz Chwastek. W południe mogli z przewodnikiem zwiedzić wystawę poświęconą Luteranom w Nowym Sączu, a wieczorem w Domu Historii odbył się wykład nt. dziejów sądeckich Ewangelików, który przygotował i wygłosił Łukasz Połomski.

29 października na cmentarzu ewangelickim, w strugach deszczu i wichurze zebrało się kilkudziesięciu nowosądeczan, aby wziąć udział w poświęceniu i odsłonięciu pomnika upamiętniającego pochowanych na nekropolii. W wydarzeniu wzięli udział m.in. zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Wojciech Piech oraz członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zezgda.  W pierwsze dni listopada cmentarz był otwarty a nowosądeczanie zapalali na nim znicze.

Zwieńczeniem „Miesiąca Reformacji” było uroczyste nabożeństwo Pamiątki Reformacji 31 października.

15 grudnia konsul Niemiec Pan Michael Gross otworzył wystawę w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, która była poświęcona Marcinowi Lutrowi.

Bardzo dziękujemy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego za serdeczne przyjęcie naszej współpracy. Szczególne podziękowania składamy na ręce proboszcza ks. Dariusza Chwastka, Rady Parafialnej i licznych zaangażowanych w wyżej wymienione wydarzenia. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Marty Kalarus, dzięki której za zaangażowanie w otwarcie wystawy. Za pomoc w przygotowaniu upamiętnienia na cmentarzu dziękujemy Hilfskomitees der Galiziendeutschen e.V., PPHU Centrum Nowy Sącz i koordynującemu pracę Dariuszowi Popieli.

Wizyta Konsula Generalnego Niemiec w Domu Historii. Pan dr Michael Gross 15 grudnia 2017 r. zwiedził wystawę na temat dziejów sądeckich Luteran. Wizyta Konsula Generalnego Niemiec w Domu Historii. Pan dr Michael Gross 15 grudnia 2017 r. zwiedził wystawę na temat dziejów sądeckich Luteran.
Uroczyste odsłonięcie pomnika na cmentarzu ewangelickim w Nowym Sączu. Odsłonięcia dokonał ks. Dariusz Chwastek (proboszcz) oraz Wojciech Piech (zastępca Prezydenta Miasta). 29 października 2017 r. Uroczyste odsłonięcie pomnika na cmentarzu ewangelickim w Nowym Sączu. Odsłonięcia dokonał ks. Dariusz Chwastek (proboszcz) oraz Wojciech Piech (zastępca Prezydenta Miasta). 29 października 2017 r.
Nabożeństwo w Pamiątkę Reformacji - 31 października 2017 r. Nabożeństwo w Pamiątkę Reformacji - 31 października 2017 r.
Otwarcie wystawy Otwarcie wystawy
Na początku października odbył się spacer śladami historii Dąbrówki Niemieckiej. Rozpoczeliśmy go na cmentarzu ewangelickim. Na początku października odbył się spacer śladami historii Dąbrówki Niemieckiej. Rozpoczeliśmy go na cmentarzu ewangelickim.